Liittokokous ja edustajisto

Liittokokous

Liittokokous käyttää liiton korkeinta päätösvaltaa. Liittokokous pidetään joka neljäs vuosi, seuraavaksi tänä vuonna 2020.
 
Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tilintarkastajat. Liittokokous vahvistaa liittohallituksen jäsenvalinnat. Se päättää liiton toiminnan linjoista sekä liittokokousvuoden edustajiston kevätkokoukselle kuuluvista asioista. Ammattiosastot voivat tehdä aloitteita liittokokouksen käsiteltäväksi.

Jäsenet valitsevat edustajat liittokokoukseen äänestämällä postitse tai verkossa. Ao 619 mukana ovat Marie-Anne Saari, Niina Rosenberg, Kirsi Karuneva ja Susanna Paunikallio. Varalla Marja Katajisto.

Edustajisto

Edustajisto käyttää liittokokouskauden aikana ylintä päätösvaltaa. Edustajiston toimikausi on liittokokousten välinen aika eli neljä vuotta. Edustajisto kokoontuu vuodessa kaksi kertaa.

Kevätkokouksessa edustajisto käsittelee seuraavan vuoden toiminnan painoalueet ja päätavoitteet, hyväksyy tilinpäätökset ja toimintakertomukset sekä päättää ammattiosastojen aloitteista.

Syyskokouksessa edustajisto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä päättää jäsenmaksuista ja ammattiosastojen aloitteista.

Ammattiosastojen jäsenet valitsevat edustajiston jäsenet äänestämällä postitse tai verkossa. Ao 619:sta edustajistoon tuli valituksi Marie-Anne Saari.